Roll of Honour

Academic Achievers

 

Year 1st place in ICSE Board Exam 2nd place in ICSE Board Exam 3rd place in ICSE Board Exam
2018-2019 RIBHAV MISHRA DIVYA PATEL RUSHABH MURALI
2017-2018 ANKIT BHATTACHARYA  ABHINAV BHARATH TANAY HITESH REKHA KARAIA
2016-2017 Madhav Krishna Karim Khairaz/Katheet Jain /Krish Bajaj/Aryan V Mehta Gautam Garodia/Mahir Sampat
2015-2016 Rayyan Afzal Merchant Bhavya Sandeep Jain Pruthav Rajesh Jhaveri
2014-2015 Neel Dalal Amber Dave/Tanay Beriwal Atman Mehta/Romil Bhandari
2013-2014 Manarth Chhowala Harsh Jogi/Hem Shah Rishabh Rawat/Rudra Toraskar
2012-2013 Bhargav Bhavesh Patel Udit Janak Sheth Neerav Jain
2011-2012 Arunabh Mishra Siddhant Gandhi Zaid Merchant/Aakkash Dattaani
2010-2011 Nisarg A. Mehta Shrey D. Shah Siddhant M. Jayakumar
2009-2010 Arkadeep Bandyopadhyay Aditya Vipin Jain

 

Ayaan Bhargeshwar Banerji

 

 

2008-2009 Sahil Mehta Yash Agarwal Pranav Kedia
Powered by Intellischools